Hersenziekte..

Eén op de vier Nederlanders lijdt eraan volgens een recent onderzoek in opdracht van de hersenstichting.

Er kan een letsel zijn, een bloeding of ontsteking, maar vaak ook zijn er ook geen aanwijsbare oorzaken. Het kan zich ook laten zien in de vorm van psychische stoornissen zoals depressie, angsten, paniek - of woede aanvallen, (on)geremdheid, ADHD, ASS etc., maar ook chronische ziekten, zoals dementie, epilepsie, of ziekte van Parkinson e.d.
Dit soort onderzoeken lijkt te dan de verklaring te geven van bepaald soort gedrag. Volgens de metingen ontbreekt een stof in de hersenen, of bepaalde verbindingen zijn er niet, of er is hyperactiviteit in een bepaald gebied. Met medicatie of gedragstherapie wordt gepoogd dit te ‘bestrijden’, wat helaas vaak niet werkt en dit gaat jammer genoeg maar al te vaak verder in een neerwaartse spiraal.

De vraag die eigenlijk gesteld moet worden is: Wat is dan de oorzaak van hersenziekte.? Hoe komt dat?

Professor Bessel van der Kolk zet in zijn boek 'Traumasporen'  heel helder uiteen, hoe  trauma’s al vroeg stagnaties kunnen veroorzaken in de aanleg en ontwikkeling van de hersenstructuur, zelfs al vanaf het prilste ontstaan, ruim voor de geboorte. Het kind krijgt alle emoties en stress mee van de moeder en absorbeert dat in het eigen lichaam.
Als het kind blootgesteld wordt aan spanning en onveiligheid, dan gaat er een ‘alarmsignaal’ af in de hersenen. Zodra het gevaar voorbij is, kan het zich ontspannen. Het kind heeft hierbij in eerste instantie de moeder nodig die het kind weer tot rust brengt.
Als dat niet gebeurt, blijft het hele systeem van het kind in de ‘alarm’ modus en al die stress hormonen blijven ook in het lichaam. Dit schaadt ook de ontwikkeling van het lichaam,maar ook van het brein. Voor het kind is de enige oplossing om al die moeilijke ervaringen te overleven, door zich daarvan af te splitsen. Dit overweldigende wordt verbannen naar het onderbewustzijn.

Volgens van der Kolk is in de VS kindermishandeling en verwaarlozing de grootste oorzaak van latere trauma’s.
De gevolgen kunnen al vroeg merkbaar worden, maar kunnen zich ook pas op latere leeftijd manifesteren. Het kan door een ingrijpende gebeurtenis zoals een plotseling verlies, of geweldservaring enorm getriggerd worden. Zo kan het in alle heftigheid weer actueel worden en volgen slapeloze nachten, paniekaanvallen of depressieve klachten. In de reguliere geneeskunst worden dan al snel medicijnen voorgeschreven, wat in sommige situatie wellicht misschien even nodig is. Maar hiermee is het niet weg. Zolang niet de oorzaak gevonden wordt, kan het zich herhalen..

Gelukkig is er hoop.!
De oplossing ligt in het besef dat die vroege trauma’s niet verwerkt zijn, maar altijd nog ergens diep verborgen liggen te wachten om opgelost te worden. Dit gebeurt dikwijls als iemands leven wat in balans is gekomen en er meer veiligheid is. Dan kan het plotseling volkomen onverwacht toeslaan.. Het kan getriggerd worden door een heftige gebeurtenis, waarbij alle oude alarmbellen allemaal in één keer lijken af te gaan. Helaas wordt het verband met die vroege trauma’s vaak niet herkend..
Deze bewustwording is niet altijd vanzelfsprekend en gaat vaak niet makkelijk. Maar door het aan te gaan om op zoek te gaan naar het oorsprongstrauma van dat hele jonge kind en dat te erkennen, kan het oplossen en komt er rust.

Die zoektocht is vaak niet te doen in je eentje. Daar heb je iemand voor nodig die je veilig v voor je is, die je ondersteunt en die jouw gedrag spiegelt.
Opstellingen van het Verlangen kan op een geweldige manier behulpzaam zijn. Die delen in jou die opspelen, die met elkaar in conflict zijn, kunnen ‘opgesteld’ worden; als het ware wat zich binnen in jou afspeelt, wordt op het toneel gezet. Dan kun je jezelf spiegelen aan wat in jou in beweging is en weer met jouw verbonden wil worden..
Elke keer als er een trauma opgelost is, ontstaan er nieuwe verbindingen: met jezelf, maar ook in je hersenen ontstaan nieuwe verbindingen! Dat is hoopvol en helend!

Hierdoor krijg je meer helderheid, kom je meer in je kracht en voel je vrijheid.
Dat wil toch iedereen.?! Jij toch ook.!?

Stuur een reactie via het contactformulier