Over daders en slachtoffers

Waarom worden daders en slachtoffers tot elkaar aangetrokken..?
(verkorte interpretatie uit de theorie van prof. Dr. Franz Ruppert over de dader-slachtofferdynamiek )

Definitie Slachtoffer: Iemand anders heeft jou tegen jouw wil misbruikt of geweld aangedaan.
Definitie Dader: Jij misbruikt iemand anders moedwillig of pleegt geweld.

Als een dader een slachtoffer iets ergs aandoet (misbruik, geweld), ontstaat er vaak een merkwaardige omkering in de energie:
– Het slachtoffer gaat zich schuldig voelen, of schaamt zich voor wat er is gebeurd!
– De dader legt de verantwoordelijkheid buiten zichzelf en verontschuldigd zich!
Hierdoor ontstaat zgn. slachtoffergedrag en dadergedrag.

Slachtoffergedrag: ontkenning (verdringing) van wat een ander jou heeft aangedaan.
– door te bagatelliseren (minder erg voorstellen dan het was)
– of je deels zelf verantwoordelijk te voelen ( je had geen aanleiding moeten geven)
– totale ontkenning van wat je is overkomen

Dadergedrag: ontkenning (verdringing) van wat jij gedaan hebt.
– verontschuldigen van je daad (ik kon er niets aan doen)
– geen verantwoordelijkheid nemen (de ander daagde me uit)
– totale ontkenning van wat je gedaan hebt

Zolang je je als slachtoffer verantwoordelijk blijft voelen voor wat iemand anders jou heeft aangedaan, en niet benoemt wie dat gedaan heeft, blijf je in het slachtoffergedrag zitten.
Gevolgen: -naar binnen gekeerde boosheid; -blinde vlekken in partnerkeuzes; -algeheel gevoel van hulpeloosheid; -verlangen nog steeds gered te willen worden door een ‘ridders op een paard’ (daders). —> (onbewuste) aantrekking tot daders

Min of meer hetzelfde geldt voor de dader: zolang deze niet durft toe te geven wat voor daad hij/zij gepleegd heeft en daar niet de verantwoordelijkheid voor gaat nemen, blijft hij/zij in het dadergedrag zitten.
Gevolgen: -het blijvend zoeken naar kwetsbaren (slachtoffers) om die te redden, (wat meestal verkeerd afloopt); -zucht naar dominantie om eigen pijn en vernedering te verdringen; -zelfhaat wordt omgezet in narcistisch gedrag., willen bewonderd worden.  —> (onbewuste) aantrekking tot slachtoffers

Er zijn veel redenen waarom misbruik en/of geweld zo moeilijk bespreekbaar is, maar het lijkt alsof dat de laatste tijd doorbroken wordt: Er komt veel aan het licht in allerlei sectoren van de samenleving. Dit lijkt een domino effect te hebben: het ene triggert het andere.

Het is al lang bekend, dat daders vroeger zelf vaak slachtoffer waren van misbruik, pesterijen, vernederingen of geweld.

Als je dit overkomt als klein kind, en je kunt niet bij je ouders terecht met al die emoties, dan blijft het in je systeem en wordt het ergens in je lichaam opgeslagen. Het zit dan verborgen, maar het is niet weg. Het kan te allen tijde weer getriggerd worden..

En nog erger: wat als het je één van je ouders is, die jou iets ernstigs aandoet..?..

Bevrijding:
De enige manier om uit deze dader-slachtofferdynamiek te komen is voor het slachtoffer: toegeven, erkennen en doorvoelen wat je is aangedaan en alle pijn die dat destijds deed te volle beleven en er net zolang om te rouwen tot de pijn ervan weg is.

Voor de dader: toegeven, erkennen en de verantwoordelijkheid nemen voor wat jij die ander hebt aangedaan. De zwaarte van de schuld en schaamte daarvan ten volle voelen en er voor te boeten zolang het nodig is en goed te maken waar dat kan.

Aangezien mensen vaak niet door hebben dat ze in de slachtoffer- of daderrol zitten, blijven zich ook de schadelijke patronen herhalen. Het kan dan zeer helpend zijn, om daar hulp bij te zoeken.