Psychosociale therapie

Psychosociale therapie is een hele praktische en laagdrempelige vorm van begeleiding. Het gaat erom hoe je met jezelf en de mensen in je omgeving omgaat. Vanuit een respectvolle en veilige houding laat ik zien waar je blinde vlekken zitten. Je kunt je leven beter vormgeven als je inzicht krijgt in je belemmerende patronen, gedachten en manieren van doen. Bij psychosociale therapie leer je dan ook om op verschillende manieren naar problemen te kijken, en je eigen capaciteiten en creativiteit weer helemaal in te zetten voor een vrijer leven, met meer innerlijke rust.

Psychosociale therapie is geschikt voor vrijwel iedereen, die meer vrij en ontspannen wil leven: vrouwen, mannen,  maar ook echtparen, of familieleden, collega's, buren etc.   Psychische problemen laten zich zien als depressie, angsten, woede uitbarstingen, weinig eigenwaarde, slecht voor jezelf opkomen, doelloosheid, niet weten wie je bent of waarom je leeft, vastzitten in oude patronen, eenzaamheid of teruggetrokkeheid.
Psychische problemen, of innerlijke blokkades hebben grote invloed op je leven. Ze beïnvloeden ook je omgeving, vooral de mensen die het meest dichtbij staan. Het heeft gevolgen in relaties tussen (echt)paren, ouders en kinderen, complexe familieverhoudingen, maar ook collega's, buren, enzovoort. Het één staat niet los van het ander; het is altijd een wisselwerking. Kinderen bijvoorbeeld merken direct als hun moeder ongelukkig, bang of verdrietig is. Elk kind doet er dan (onbewust) alles aan om z’n moeder weer in het hier en nu te krijgen (oftewel: gelukkig te maken). Dat kan zich uiten in gedrag, dat ongewenst is of zelfs een ziekelijke uitwerking kan hebben. Dit gedrag is ook voor de omgeving moeilijk, met name de partner. Afhankelijk van de stabiliteit van deze partner, zal hij/zij op het gedrag van het kind reageren. En zo kan een destructief patroon ontstaan, waar je gemakkelijk in verstrikt raakt.

Deze 'verstrikkingen' hebben vrijwel altijd te maken met loyaliteit naar familieleden. Om dat meer helder te krijgen maak ik vaak eerst een genogram