Representant zijn.. wat is dat?

Het betekent ‘vertegenwoordiger’. De representant in een opstelling vertegenwoordigt iets in jezelf of iemand van de familie, die op dat moment niet aanwezig is.

Als je een opstelling wilt doen, komt zelden de hele familie mee. Dat is ook niet nodig, want het gaat om jou en hoe jij je verhoudt met jezelf en anderen.

Om helder te krijgen wat er spelen kan in jezelf en je eigen innerlijke processen of tussen familieleden, worden deelnemers van de groep ingezet als representant van innerlijke aspecten van jezelf waar je geen zicht op hebt of leden van de familie, waar de energie blokkeert.
Hoe werkt dat dan?

Stel: jij wilt iets uitzoeken waar je vaak tegenaan loopt en wat lastig is.. Dan kies je mensen uit de deelnemersgroep  om representant te staan voor innerlijke delen van jezelf of van jouw familieleden.

Degene die bereid is zich beschikbaar te stellen, wordt dan gekozen voor bijvoorbeeld moeder, of vader of opa, of wat dan op dat moment nodig is.  Jij als vraagsteller gaat deze representant in de ruimte ergens plaatsen, opstellen dus. Meestal worden er dan nog andere  representanten bij opgesteld.

Wat moet je ervoor doen om representant te zijn? Daar hoef je niets voor te doen! Als je de bereidheid hebt om de ander daarmee te helpen, gaat het ‘vanzelf’. De openheid van de representant zorgt ervoor dat die in contact komt met een ‘wetend’ veld waar informatie beschikbaar is die nodig is voor deze opstelling. Deze infomatie komt door middel van lichamelijke reacties naar voren: bijvoorbeeld vastgenageld staan, of de neiging hebben weg te lopen; ook kunnen er emoties boven komen zoals vreugde, woede, angst of verdriet. Niet zelden komen er woorden of zinnen die iemand wil zeggen.

Wat kan er allemaal gerepresenteerd worden? Personen, vaak familieleden, maar ook innerlijke delen van jezelf bijvoorbeeld jouw verlangen, of een droom, maar ook wel een blokkade of een ziekte of kwaal. Ook de kerk of een land van herkomst wordt regelmatig opgesteld.

In bedrijven worden opstellingen inmiddels al veel toegepast om te onderzoeken waardoor er iets stagneert, met als doel om de prestaties te verbeteren.

Representant zijn is een bijzondere ervaring, die ook voor jezelf vaak veel helderheid geeft in je eigen processen.