waarom je een strategie nodig hebt

Sommige mensen willen iets te bereiken zonder dat ze weten waarmee ze bezig zijn, of hoe ze het aan moeten pakken. Ze doen maar wat.. en meestal wordt er dan niet dat bereikt wat je wilt. Er is soms een hoop gedoe of chaos ontstaan, waar je soms moedeloos van wordt

Om een doel te bereiken heb je een strategie nodig, een plan van aanpak dus.

Een willekeurig voorbeeld: Stel je voor dat je naar een speciale theatervoorstelling in Utrecht wilt. Dat is dus je doel.
Om hiervoor een strategie te kunnen bepalen, moet je eerst informatie verzamelen!

Hier gaat het om aan aantal dingen:
Tijd: Welke datum is geschikt?
Je kijkt wanneer de voorstelling is en wanneer het jou schikt.
Actie: Bestel kaarten! Als je dat vergeet, kom je niet binnen.. !
Plaats: Je wilt dus naar Utrecht. Maar dan dien je eerst te weten waar je nu bent, dus wat is je vertrekpunt. Dat is bijvoorbeeld Arnhem. Je moet dus van Arnhem naar Utrecht.
Hoe: Op welke manier wil je reizen; met de auto? Met de trein? Kun je met iemand meerijden?

Zo zijn er een heel aantal dingen waarmee je rekening moet houden, om een strategie te plannen. Voor routinezaken gebruiken we ook strategieën, maar die zijn al zo gewoon, dat we dat automatisch doen.

Als je een nieuw doel hebt, wat je wil bereiken, moet je dus eerst voldoende informatie hebben, dan pas kun je beslissen op welke manier je dat doel wilt of kunt bereiken. Vaak zijn dat meerdere stappen of acties. Hoe ingewikkelder het doel, hoe complexer vaak ook de strategie.

Zo is het met veel dingen in het leven: Als je vanuit een bepaald verlangen een doel wilt bereiken, moet je een plan van aanpak maken. Maar dat kan pas als je er genoeg van weet.

Als je de zolder op wilt ruimen, heb je ook een strategie nodig. Zo geldt dat ook voor innerlijke opruiming: Als je als doel hebt om rust in jezelf te hebben, maak dan een plan hoe je dat wilt bereiken.
Eén van de mogelijkheden die hierin zouden kunnen passen, is om een opstelling te doen. Dan kan zichtbaar worden wat de innerlijke onrust veroorzaakt, zodat het opgeruimd kan worden dan komt er ruimte voor rust en voor nieuwe dingen.