Vergoeding door zorgverzekeraars

Veel van mijn sessies en workshops worden (deels) vergoed uit het aanvullend pakket, afhankelijk van hoe je verzekerd bent. Zie de vergoedingenlijst zorgverzekeraars

 Als erkend therapeut ben ik:
• aangesloten als professioneel B-lid bij de beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten NVPA, die met de meeste zorgverzekeraars overkomsten voor vergoeding hebben gesloten.
• geregistreerd bij het HBO beroepenregister Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ.