Wat zijn opstellingen ?

Een OPSTELLING wordt gebruikt als methode om innerlijke en vaak onbewuste en ingewikkelde processen, helder te krijgen. Doordat deze methode zo goed werkt, wordt het inmiddels op allerlei manieren toegepast: in therapieën, bij paren, individueel, maar ook in bedrijven en organisaties als oplossing voor stagnerende problemen. In een opstelling wordt het probleem helder en dardoor dient zich ‘vanzelf’ de oplossing aan. Veel problemen ontstaan door vroegkinderlijke trauma’s en (vaak diep verborgen) saboterende, destructieve overtuigingen. Behalve dat we zelf trauma's ervaren, kunnen we ze ook 'erven' van onze (voor)ouders..

Hoe werkt dat dan? 

In een opstelling worden deelnemers uit de groep gevraagd om in de plaats te staan voor bijvoorbeeld moeder of vader of iemand anders uit je familie. Ze worden ingezet als  representant  om helder te krijgen hoe de onderlinge verhoudingen zijn en waar de blokkades zitten. Deze representanten hoeven niets te weten van de betreffende persoon die ze vertegenwoordigen; het wonderlijke is dat ze evengoed de energie aannemen van degene waarvoor ze staan. Feitelijk kan alles opgesteld worden zoals abstracte dingen: angst of onzekerheid of een overtuiging, een droom, of een land, of je verlangen. Steeds vaker worden ook innerlijke delen van de persoon zelf opgesteld.

Ontstaan
Vanaf 1980 ontwikkelde de Duitse gezinstherapeut Bert Hellinger familieopstellingen om de verstrikkingen vanuit loyaliteit tussen familieleden op te helderen. Het doel is om weer in gezonde verhoudingen en met een vrij gevoel met elkaar te kunnen omgaan. Omdat deze methode zo goed werkt, wordt hij op allerlei manieren toegepast: in therapieën, bij paren, individueel,

Gaandeweg werd de methode van OPSTELLINGEN ook ingezet in organisaties en voor andere symptomen, zoals bijvoorbeeld de ziektes om de oorzaken ervanop te sporen

Zo ging Prof. dr. Franz Ruppert dit gebruiken om TRAUMA’S bloot te leggen, zodat ze opgelost konde worden. Deze methode werkte hij verder uit, steeds erop gericht om mensen hun eigen autonomie weer terug te laten nemen. Hij noemt dit Opstellingen van het Verlangen. Dat begint met de vragen als: wat wil je zelf? Wat is je diepste verlangen? Wat hindert je om vanuit jouw eigen verlangen te leven?
Ruppert ziet het ‘verlangen’ als een afgesplitst deel van de persoon. Dit afgesplitste deel is moeilijk te zien voor de persoon zelf, het is een soort blinde vlek, maar het is wel voelbaar; je mist iets. Om te kunnen overleven heeft dit getraumatiseerde deel,  zich teruggetrokken, maar het blijft hunkeren (verlangen) om er weer bij te horen. Ruppert begon dit ‘verlangen’ op te stellen: met verbluffende resultaten! 

Als je verlangen gezien en erkend wordt, kun je verbinding maken met je afgesplitste deel. Je voelt je weer ‘heel’.!

Kijk op agenda voor data workshops