Wat zijn eigenlijk Opstellingen?

Een OPSTELLING is een manier of methode om innerlijke en meestal onbewuste processen helder te krijgen. Wat we BEWUST weten is vaak maar een fractie van het ONBEWUSTE deel van onszelf. Vergelijk het met een ijsberg. Doordat de methode zo goed bruikbaar is, wordt deze inmiddels op allerlei manieren toegepast: in therapieën, bij (echt)paren, individueel, maar ook in bedrijven en organisaties als oplossing voor stagnerende problemen. Doordat helder wordt wat het probleem is, worden ook de oplossingen zichtbaar.

Ontstaan:
FAMILIEOPSTELLINGEN zijn vanaf 1980 ontwikkeld door de Duitse gezinstherapeut Bert Hellinger om de verstrikkingen vanuit loyaliteit tussen familieleden op te helderen. Het doel is om weer in gezonde verhoudingen en vanuit een vrij gevoel met elkaar te kunnen omgaan.
Hoe werkt het?
Een deelnemer (vraagsteller) uit de groep wil bijvoorbeeld een persoonlijke kwestie ophelderen. Als de vraag duidelijk is, worden andere mensen uit de groep gevraagd om representant te staan (als stand-in) voor familieleden uit het systeem van de vraagsteller, bijvoorbeeld de moeder of de vader, of een overleden zusje. Ook innerlijke delen kunnen worden opgesteld, zoals het Verlangen, of een droom. Het bijzondere wat er dan gebeurt is dat de representant de energie aanneemt van die bepaalde persoon of dat innerlijke deel. Hierdoor komt ongekende informatie vrij die heldere en verrassende inzichten biedt; het laat zien hoe de onderlinge verhoudingen zijn en waar verstrikkingen en blokkades zitten. Hierdoor komt er een nieuw perspectief en komen verrassende en ongekende oplossingen naar voren.

Opstellingen van het Verlangen:
De Duitse Prof. dr. Franz Ruppert ging deze methode gebruiken om oude verborgen TRAUMA’S bloot te leggen, zodat ze konden oplossen. Hij ontwikkelde deze werkwijze steeds verder, met als uitgangspunt om mensen hun eigen autonomie weer terug te laten krijgen. Dat begint met de vragen als: wat wil je zelf? Wat is je diepste verlangen? Wat blokkeert jou om vanuit jouw eigen verlangen te leven?
Ruppert zag het ‘verlangen’ als een afgesplitst deel van de persoon, ontstaan door een overweldigende gebeurtenis of een gebrek aan geborgenheid. Om te kunnen overleven heeft dit deel, dat getraumatiseerd is, zich teruggetrokken, maar het blijft hunkeren (verlangen) om er weer bij te horen. Dit afgesplitste deel is moeilijk te zien voor de persoon zelf, het is een soort blinde vlek.
Wat is jouw Verlangen?
Het woord ‘verlangen’ impliceert iets waarnaar je verlangt; naar iets wat je mist of niet hebt of niet bent. Soms is dat moeilijk te omschrijven en niet zo goed aan te duiden. Je weet vaak wel wat je niet wilt: geen pijn meer, of angst, of eenzaamheid of geldgebrek, niet op vader of moeder lijken etc.
“Maar wat als je ‘dat-wat-je-niet-wilt’ niet meer hebt.? Hoe zou je je dan voelen?
Door deze vraag te stellen komen mensen soms tot antwoorden als: ‘Dan voel ik rust’ of ‘tevreden’ of ‘in verbinding’, of ‘in harmonie’.
In een opstelling wordt vaak snel duidelijk, hoe je afgesneden bent van je diepste Verlangen of hoe moeilijk het is om je daarmee te verbinden. De diepere oorzaken kunnen dan helder worden, wat soms confronterend kan zijn.
Door deze wijze van opstellen, worden oplossingen zichtbaar en kun je uit het patroon stappen waar je onbewust of onbedoeld telkens weer in terecht komt. Vaak ervaar je dan een enorme opluchting en bevrijding, alsof er een zware last is afgevallen. Zo kun je een nieuwe wending aan je leven geven en zelf de regie nemen, waardoor je je weer blij en veerkrachtig voelt. Door jouw verlangen op te stellen’ krijg je verbluffende inzichten! Als dat deel van jou, waar je verlangen schuilt, gezien en erkend wordt, kun je weer verbinding maken met dat afgesplitste deel. Jezelf dat deel weer toe eigenen, dat is heling!