Wat zijn Opstellingen en hoe werken ze?

Een OPSTELLING wordt gebruikt als methode om innerlijke en vaak onbewuste en ingewikkelde processen,  helder te krijgen. Doordat deze methode zo goed bruikbaar is, wordt het inmiddels op allerlei manieren toegepast: in therapieën, bij (echt)paren, individueel, maar ook in bedrijven en organisaties als oplossing voor stagnerende problemen. Doordat helder wordt wat het probleem is, worden ook de oplossingen zichtbaar.

Veel problemen ontstaan door vroegkinderlijke trauma’s en (vaak diep verborgen) saboterende, destructieve overtuigingen, die we doorgaans 'erven' van onze (voor)ouders.

In een opstelling worden representanten  ingezet, als stand-in voor familieleden, om helder te krijgen hoe de onderlinge verhoudingen zijn en waar de blokkades zitten.

Ontstaan
Vanaf 1980 ontwikkelde de Duitse gezinstherapeut Bert Hellinger familieopstellingen om de verstrikkingen vanuit loyaliteit tussen familieleden op te helderen. Het doel is om weer in gezonde verhoudingen en met een vrij gevoel met elkaar te kunnen omgaan. Omdat deze methode zo goed werkt, wordt hij op allerlei manieren toegepast: in therapieën, bij paren, individueel,

Gaandeweg werd de methode van OPSTELLINGEN ook ingezet in organisaties en voor andere symptomen, zoals bijvoorbeeld de ziektes om de oorzaken ervanop te sporen

Zo ging Prof. dr. Franz Ruppert dit gebruiken om TRAUMA’S bloot te leggen, zodat ze konden oplossen. Deze methode werkte hij verder uit, steeds erop gericht om mensen hun eigen autonomie weer terug te krijgen. Dat begint met de vragen als: wat wil je zelf? Wat is je diepste verlangen? Wat hindert je om vanuit jouw eigen verlangen te leven? Lees meer
Ruppert zag het ‘verlangen’ als een afgesplitst deel van de persoon. Dit afgesplitste deel is moeilijk te zien voor de persoon zelf, het is een soort blinde vlek. Om te kunnen overleven heeft dit deel, dat vaak getraumatiseerd is, zich teruggetrokken, maar het blijft hunkeren (verlangen) om er weer bij te horen. Ruppert begon dit ‘verlangen’ op te stellen: met verbluffende resultaten! Als je verlangen gezien en erkend wordt, kun je verbinding maken met je afgesplitste deel. Je voelt je weer ‘heel’.